Thông tin các chuyến bay trong ngày

Nếu chuyến bay của bạn chưa hiển thị

Hãy kéo xuống cuối trang để nhận báo giá

Chiều:  Cát Bi đi Hạ Long

TP. Hồ Chí Minh

05:40

Hải Phòng

07:40

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VJ 270

TP. Hồ Chí Minh

07:10

Hải Phòng

09:15

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VN 1180

ĐẶT XE

ĐẶT XE

Pleiku

08:20

Hải Phòng

09:55

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VJ 750

ĐẶT XE

Cần Thơ

06:15

Hải Phòng

08:20

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VJ 488

ĐẶT XE

Ban Mê Thuật

08:10

Hải Phòng

09:50

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VJ 670

TP. Hồ Chí Minh

08:00

Hải Phòng

10:00

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

QH 1540

ĐẶT XE

ĐẶT XE

TP. Hồ Chí Minh

08:40

Hải Phòng

10:45

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VN 1182

Côn Đảo

08:40

Hải Phòng

11:00

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

QH 1056

ĐẶT XE

ĐẶT XE

TP. Hồ Chí Minh

10:45

Hải Phòng

12:50

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VN 1184

TP. Hồ Chí Minh

09:40

Hải Phòng

11:40

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VJ 276

ĐẶT XE

ĐẶT XE

TP. Hồ Chí Minh

12:30

Hải Phòng

14:30

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VJ 282

ĐẶT XE

Đà Lạt

12:50

Hải Phòng

14:35

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VJ 692

ĐẶT XE

Đà Nẵng

13:15

Hải Phòng

14:25

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

QH 2002

ĐẶT XE

Phú Quốc

13:10

Hải Phòng

15:15

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VJ 768

ĐẶT XE

Qui Nhơn

12:55

Hải Phòng

14:30

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

QH 2012

Nha Trang

14:15

Hải Phòng

16:00

Từ

250.000 VNĐ

Có      người đi chung với bạn

01

VN 1580

ĐẶT XE

ĐẶT XE

ĐẶT XE

TP. Hồ Chí Minh

14:25

Hải Phòng

16:30

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VN 1176

TP. Hồ Chí Minh

15:25

Hải Phòng

17:20

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VJ 272

ĐẶT XE

ĐẶT XE

TP. Hồ Chí Minh

16:55

Hải Phòng

19:00

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VN 1186

Đà Nẵng

16:10

Hải Phòng

17:30

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VJ 724

ĐẶT XE

ĐẶT XE

TP. Hồ Chí Minh

17:20

Hải Phòng

19:25

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VN 1178

Nha Trang

17:30

Hải Phòng

19:15

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VJ 732

ĐẶT XE

ĐẶT XE

Nếu chuyến bay của bạn chưa hiển thị. Hãy đăng kí để nhận báo giá

BÁO GIÁ CHUYẾN ĐI CỦA TÔI

DỊCH VỤ ĐI CHUNG XE HẠ LONG
Địa chỉ: 17 Ba Đèo, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
Email: dichungsanbay@gmail.com
HOTLINE: 0906 09 3388

0906.09.3388

50% OFF
TODAY ONLY

99.999

9.999

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec

CALL TO ACTION

Lorem ipsum dolor sit amet.

50% OFF
TODAY ONLY

CALL TO ACTION

Lorem ipsum dolor sit amet.

ĐẶT XE

ĐẶT VÉ

BÁO GIÁ CHUYẾN BAY CỦA TÔI

ĐĂNG KÝ

ĐẶT XE

ĐẶT VÉ

ĐẶT XE

ĐẶT VÉ